• Slide 1

  BUCOLICO

  Veerkracht van de leergemeenschap door middel van communicatie en technologie

  Leer meer
 • Slide 2

  Curricula voor training

  Curricula voor digitale en ondernemerscompententies

  Voor jongeren en senioren

  Leer meer

#ERASMUSDAG: GROEI, INCLUSIE, SAMENWERKING #LERCARA FRIDDI

In de raadzaal van Palazzo Sartorio werd een conferentie gehouden om het project BUCOLICO-project voor te stellen als een KA204-strategisch partnerschap voor volwassenenonderwijs, medegefinancierd door het Erasmus + -programma, gepromoot door IDRISI Cultura e Sviluppo in samenwerking met Internet Web Solutions, Fundacja Ad Meritum (Varsavia ), Innovation Frontiers (Atene) e Asturia szw (Minderhout).
Rosario Fabio Oliveri (Cultuurraadslid van de gemeente Lercara) begroette het publiek, gevolgd door bijdragen van Tiziana Albanese (ANTUDO) en Ludovica Prima (Si Resti Arrinesci), respectievelijk over het Siciliaanse emigratiefenomeen en over de Si Resti Arrinesci-beweging [If You Stay You Succeed], gericht op het verzachten van de effecten.

Alessandro Russell (IDRISI Cultura e Sviluppo) bracht de contextanalyse onder de aandacht van het publiek die leidde tot de formulering van project BUCOLICO, met als doel een educatief model te creëren dat digitale en zelfondernemingsvaardigheden onder jongvolwassenen (15-29 jaar) in landelijke contexten van 5 landen (Italië, Spanje, Polen, België, Griekenland) als maatregel om het migratieverschijnsel en de verdere uitputting van het menselijk kapitaal in perifere geografische gebieden in te dammen.

Verschillende leden van het publiek brachten elementen van de discussie over het thema bedrijfscultuur en de noodzaak om de kloof tussen jongeren en lokale middelen te overbruggen door middel van passende opleidingsinterventies naar het debat.

Luciano Marino (burgemeester van de gemeente Lercara Friddi) sloot de sessie af door enkele overwegingen te delen over de uitdagingen die de negatieve demografie, dalende geboortecijfers en emigratie met zich meebrengen voor het lokale en regionale sociaaleconomische weefsel en bracht de kansen onder de aandacht van het publiek. aangeboden door de Italiaanse nationale strategie voor interne gebieden.

Bucolico Consortium

Building Community Resilience through Communication & Technology2020-1-IT02-KA204-079306


Erasmus +

Dit project is gefinancierd met steun van de Europese Commissie. Deze website en de inhoud ervan geven alleen de mening van de auteurs weer, en de Commissie kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor enig gebruik van de informatie op deze website.

Idrisi
Internet Web Solutions
Ad Meritum
IF