• Slide 1

  BUCOLICO

  Veerkracht van de leergemeenschap door middel van communicatie en technologie

  Leer meer
 • Slide 2

  Curricula voor training

  Curricula voor digitale en ondernemerscompententies

  Voor jongeren en senioren

  Leer meer

BUCOLICO CONSORTIUM HOUDT DE TWEEDE TRANSNATIONALE PROJECTVERGADERING

Op 29 april 2021 nam het BUCOLICO Consortium deel aan een online transnationale projectvergadering (TPM) die oorspronkelijk persoonlijk was gepland in België, maar die nu online werd gehouden vanwege de wereldwijde postpandemische beperkingen van Covid-19. De TPM II is georganiseerd door een informele online bijeenkomst op 8 april 2021.

Tijdens de officiële TPM II georganiseerd door Asturia vzw, bespraken de partners de voortgang van het project als geheel samen met de IO's, waarbij duidelijke deadlines werden vastgesteld voor hun ontwikkeling en implementatie (najaar 2021, begin 2022). Na het verduidelijken van hangende bureaucratische kwesties, richtte het partnerschap zich op de ontwikkeling van Output 1 "BUCOLICO JUNIOR DIGITAAL CURRICULUM" (Leiding: Idrisi Cultura e Sviluppo, IT), Output 2 "BUCOLICO JUNIOR ENTREPREURSHIP CURRICULUM" (Leiding: Fundacja ad Meritum, PL) en Output 3 "BUCOLICO SENIOR DIGITAAL & ENTREPRENEURSHIP PAKKET" (Leiding: Asturia vzw, BE), met als doel de integratie van vaardigheden en de kenniskloof waarmee NEET's in de landelijke gebieden die door het project worden gevat en op Europees niveau worden vergeleken.

Het Open Educational Resources-platform (IO4) is al online op https://www.bucolico.eu.

BUCOLICO is een project dat medegefinancierd wordt door het Erasmus+ programma van de Europese Commissie, dat 5 partners uit Italië, Spanje, België, Polen en Griekenland samenbrengt.
Bucolico bevat in totaal 6 intellectuele outputs die in de 36 maanden van het project moeten worden geïmplementeerd en met name IO1, IO2 en IO3 die zich richten op:

- (IO1) BUCOLICO JUNIOR DIGITAAL CURRICULUM voor nieuwe Europese burgers die hen aanmoedigt en motiveert om culturele objecten van hun nieuwe leefomgeving op te graven, te verzamelen of te produceren en deze tentoon te stellen in het BUCOLICO Virtueel Museum, en dat alle leermaterialen bevat die nodig zijn voor deze opdrachten. De inhoud zal beschikbaar zijn in de talen van het partnerschap met aanvullende uitleg in het Arabisch en Pashtun in gedrukte vorm, op internet en via mobiele applicaties;

- IO2: BUCOLICO JUNIOR ENTREPREURSHIP CURRICULUM voor trainers in het volwassenenonderwijs (leraren, operators enz.) met richtlijnen over de didactische opzet en werking van dergelijke maatregelen

- IO3: BUCOLICO SENIOR DIGITAL & ONDERNEMERSPAKKET als een innovatief digitaal en ondernemend opleidingsmodel opgebouwd op basis van de behoeften van volwassenen (30-64) en senioren (+65). Dit trainingsmodel is gratis, online, geïnstalleerd op een leerplatform (BUCOLICO IO4), ontwikkeld door de partners om essentiële informatie, kennis en middelen aan te bieden die nodig zijn voor volwassen instellingspersoneel dat verantwoordelijk is voor de implementatie van de digitale en ondernemersopleidingssector (DET).

Idrisi Cultura e Sviluppo (IT) is de promotor en leider van het BUCOLICO-project. Bovendien is Idrisi Cultura e Sviluppo leider van IO1 BUCOLICO JUNIOR DIGITAL CURRICULUM en IO6 BUCOLICO HANDBOOK (ontwikkeling en implementatie).


Bucolico Consortium

Building Community Resilience through Communication & Technology2020-1-IT02-KA204-079306


Erasmus +

Dit project is gefinancierd met steun van de Europese Commissie. Deze website en de inhoud ervan geven alleen de mening van de auteurs weer, en de Commissie kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor enig gebruik van de informatie op deze website.

Idrisi
Internet Web Solutions
Ad Meritum
IF