• Slide 1

  BUCOLICO

  Uczenie się elastyczności społeczności poprzez komunikację i technologię

  Więcej
 • Slide 2

  PROGRAM SZKOLENIA

  PROGRAM SZKOLENIA UMIEJĘNOŚCI PRZEDSIĘBIORCZYCH I CYFROWYCH

  DLA JUNIORÓW I SENIORÓW

  Więcej

#ERASMUS DAY: WZROST, WŁĄCZENIE, WSPÓŁPRACA #LERCARA FRIDDI

W Sali Rady Palazzo Sartorio odbyła się konferencja, na której zaprezentowano projekt BUCOLICO, partnerstwo strategiczne KA204 Edukacja Dorosłych, współfinansowany przez program Erasmus +, promowany przez IDRISI Cultura e Sviluppo we współpracy z Internet Web Solutions, Fundacja Ad Meritum (Varsavia), Innovation Frontiers (Atene) i Asturia szw (Minderhout).
Rosario Fabio Oliveri (radny ds. kultury gminy Lercara) powitał zebranych, po czym głos zabrali Tiziana Albanese (ANTUDO) i Ludovica Prima (Si Resti Arrinesci), którzy przedstawili odpowiednio zjawisko emigracji sycylijskiej oraz ruch Si Resti Arrinesci, mający na celu łagodzenie jej skutków.Alessandro Russell (IDRISI Cultura e Sviluppo) zwrócił uwagę słuchaczy na analizę kontekstu, która doprowadziła do sformułowania projektu BUCOLICO, mającego na celu stworzenie modelu edukacyjnego zwiększającego umiejętności cyfrowe i samoprzedsiębiorcze wśród młodych dorosłych (15-29 lat) w kontekście wiejskim w 5 krajach (Włochy, Hiszpania, Polska, Belgia, Grecja) jako środek do powstrzymania zjawiska migracji i dalszego uszczuplania kapitału ludzkiego w obszarach geograficznie peryferyjnych.

Kilku członków publiczności wniosło do debaty elementy dyskusji na temat kultury przedsiębiorczości oraz potrzeby zniwelowania luki między młodymi ludźmi a lokalnymi zasobami poprzez odpowiednie interwencje szkoleniowe.

Luciano Marino (burmistrz gminy Lercara Friddi) zamknął sesję, dzieląc się refleksjami na temat wyzwań, jakie dla lokalnej i regionalnej struktury społeczno-gospodarczej stanowią negatywne zjawiska demograficzne, spadek liczby urodzeń i emigracja, oraz zwrócił uwagę opinii publicznej na możliwości, jakie oferuje włoska Narodowa Strategia dla Obszarów Wewnętrznych.

Bucolico Consortium

Uczenie się elastyczności społeczności poprzez komunikację i technologię2020-1-IT02-KA204-079306


Erasmus +

Ten projekt został zrealizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej. Ta strona internetowa i jej zawartość odzwierciedlają jedynie poglądy autorów, a Komisja nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek wykorzystanie informacji na niej zawartych.

Idrisi
Internet Web Solutions
Ad Meritum
IF