• Slide 1

  BUCOLICO

  Uczenie się elastyczności społeczności poprzez komunikację i technologię

  Więcej
 • Slide 2

  PROGRAM SZKOLENIA

  PROGRAM SZKOLENIA UMIEJĘNOŚCI PRZEDSIĘBIORCZYCH I CYFROWYCH

  DLA JUNIORÓW I SENIORÓW

  Więcej

Budowanie odporności społeczności poprzez komunikację i technologię: Spotkanie inauguracyjne projektu BUCOLICO odbyło się online#ERASMUS DAY: WZROST, WŁĄCZENIE, WSPÓŁPRACA #LERCARA FRIDDI
W Sali Rady Palazzo Sartorio odbyła się konferencja, na której zaprezentowano projekt BUCOLICO, partnerstwo strategiczne KA204 Edukacja Dorosłych, współfinansowany przez program Erasmus +, promowany przez IDRISI Cultura e Sviluppo we współpracy z Internet Web Solutions, Fundacja Ad Meritum (Varsavia), Innovation Frontiers (Atene) i Asturia szw (Minderhout).
Rosario Fabio Oliveri (radny ds. kultury gminy Lercara) powitał zebranych, po czym głos zabrali Tiziana Albanese (ANTUDO) i Ludovica Prima (Si Resti Arrinesci), którzy przedstawili odpowiednio zjawisko emigracji sycylijskiej oraz ruch Si Resti Arrinesci, mający na celu łagodzenie jej skutków.Alessandro Russell (IDRISI Cultura e Sviluppo) zwrócił uwagę słuchaczy na analizę kontekstu, która doprowadziła do sformułowania projektu BUCOLICO, mającego na celu stworzenie modelu edukacyjnego zwiększającego umiejętności cyfrowe i samoprzedsiębiorcze wśród młodych dorosłych (15-29 lat) w kontekście wiejskim w 5 krajach (Włochy, Hiszpania, Polska, Belgia, Grecja) jako środek do powstrzymania zjawiska migracji i dalszego uszczuplania kapitału ludzkiego w obszarach geograficznie peryferyjnych.

Kilku członków publiczności wniosło do debaty elementy dyskusji na temat kultury przedsiębiorczości oraz potrzeby zniwelowania luki między młodymi ludźmi a lokalnymi zasobami poprzez odpowiednie interwencje szkoleniowe.

Luciano Marino (burmistrz gminy Lercara Friddi) zamknął sesję, dzieląc się refleksjami na temat wyzwań, jakie dla lokalnej i regionalnej struktury społeczno-gospodarczej stanowią negatywne zjawiska demograficzne, spadek liczby urodzeń i emigracja, oraz zwrócił uwagę opinii publicznej na możliwości, jakie oferuje włoska Narodowa Strategia dla Obszarów Wewnętrznych.

Uruchomienie strony internetowej

Konsorcjum Bucolico's z dumą ogłasza, że nasza strona internetowa jest już dostępna publicznie i będzie zawierać wszystkie wyniki i rezultaty projektu poprzez przyjazną dla użytkownika i dedykowaną platformę OER.

Bądź na bieżąco

Budowanie odporności społeczności poprzez komunikację i technologię: Spotkanie inauguracyjne projektu BUCOLICO odbyło się online
11 listopada 2020 roku, Fundacja Ad Meritum dołączyła do spotkania inauguracyjnego BUCOLICO, 36-miesięcznego projektu współfinansowanego przez Program Erasmus Plus Komisji Europejskiej, w którym uczestniczy pięciu partnerów z różnych krajów (Włochy, Hiszpania, Belgia, Polska, Grecja). KOM, pierwotnie zaplanowany na Sycylii (Włochy), odbył się w trybie online z powodu ograniczeń COVID-19.
Projekt ma na celu zaproponowanie standardu uczenia się przyczyniającego się do wzmocnienia pozycji NEETs w kontekście wiejskim. W rzeczywistości, silne partnerstwo ekspertów BUCOLICO z 5 krajów opracuje 6 produktów intelektualnych w celu opracowania standardu uczenia się dostosowanego do ułatwienia uczestnictwa w rynku pracy i dostępu do rynku wśród osób/grup wykluczonych społecznie w geograficznie marginalnych obszarach wiejskich.

Cel szczegółowy oraz konkretne cele i zadania mają swoje korzenie w kwestiach kulturowych, ekonomicznych i rządowych, które charakteryzują kontekst obszarów wiejskich. Młodzi dorośli doświadczają długotrwałego pozostawania w swojej pierwotnej rodzinie, brakuje im wsparcia w przejściu między edukacją a pracą. Jeśli chodzi o edukację, dane wskazują, że wysoko rozwinięty kapitał ludzki znajduje mniej możliwości w regionie Morza Śródziemnego, gdzie 77,3% aktywnych zawodowo absolwentów w wieku 30-34 lat (średnia UE to 87,1%).

BUCOLICO ma na celu wzmocnienie reintegracji NEETs, aby poszerzyć uczestnictwo do zrównoważonego poziomu i uratować ich przed wykluczeniem społecznym poprzez komunikację i technologię, a w szczególności poprzez rozwój zorientowanego na cel mobilnego biznesu GAMING APP. Intelektualne produkty projektu to w sumie sześć projektów, które obejmują realizację warsztatów zorientowanych na użytkownika w krajach uczestniczących w projekcie oraz
stworzenie finalnego podręcznika.

Podczas spotkania, konsorcjum omówiło ogólny harmonogram realizacji projektu, określając ramy czasowe i poszczególne obowiązki w kolejnych miesiącach. W szczególności, partnerstwo załaduje platformę OER do końca 2020 roku: oficjalna platforma BUCOLICO będzie stanowić archiwum produktów projektu, wyników, wiadomości i kontaktów.

Bucolico Consortium

Uczenie się elastyczności społeczności poprzez komunikację i technologię2020-1-IT02-KA204-079306


Erasmus +

Ten projekt został zrealizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej. Ta strona internetowa i jej zawartość odzwierciedlają jedynie poglądy autorów, a Komisja nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek wykorzystanie informacji na niej zawartych.

Idrisi
Internet Web Solutions
Ad Meritum
IF