• Slide 1

  BUCOLICO

  Uczenie się elastyczności społeczności poprzez komunikację i technologię

  Więcej
 • Slide 2

  PROGRAM SZKOLENIA

  PROGRAM SZKOLENIA UMIEJĘNOŚCI PRZEDSIĘBIORCZYCH I CYFROWYCH

  DLA JUNIORÓW I SENIORÓW

  Więcej

BUCOLICO IV SPOTKANIE PONADNARODOWE ODBYŁO SIĘ ONLINE W MARCU 2022 R.

Czwarte spotkanie ponadnarodowe w ramach naszego projektu BUCOLICO odbyło się online: pierwotnie miało się odbyć w połączeniu z naszym LTTA, partnerstwo zdecydowało się przełożyć to ostatnie na lato 2022 roku, aby mieć - w końcu - możliwość zorganizowania wydarzenia, mającego na celu przede wszystkim koordynację szkoleń stacjonarnych, zaplanowanych już na jesień 2022 roku.
To spotkanie, koordynowane przez Internet Web Solutions (ES), było bardzo ważnym momentem, ponieważ pozwoliło partnerom wspólnie, zaprezentować wszystkie opracowane do tej pory materiały, obejmujące prawie połowę cyklu projektu BUCOLICO.
Nad czym pracowaliśmy?

Po powitaniu przez Internet Web Solutions (ES), pierwszym tematem, który został poruszony, był status naszego drugiego produktu intelektualnego, koordynowanego przez Fundację Ad Meritum. Drugi produkt, “Program nauczania przedsiębiorczości dla młodzieży”, jest prawdopodobnie jednym z najważniejszych produktów projektu. Obejmuje on różne podejścia edukacyjne dla młodych dorosłych NEET mające na celu motywowanie, podnoszenie świadomości i kierowanie ich w stronę odkrywania nowych możliwości w dziedzinie przedsiębiorczości i samozatrudnienia.
Partnerstwo dyskutowało następnie o tym, jak zorganizować szkolenie LTTA począwszy od treści opracowanych do połowy cyklu życia BUCOLICO (umiejętności cyfrowe, umiejętności przedsiębiorcze, umiejętności finansowe), a organizacje zaproponowały i zatwierdziły mieszane tryby: blended (IWS i IKE) i twarzą w twarz, poprzez warsztaty i w porozumieniu z siecią stowarzyszoną (FAM i Idrisi).
Partner IT z Hiszpanii przedstawił temat "IO4 OER E-learning Platform" - osiągnięto już ponad 50.000 odwiedzin platformy! Partner IKE z Grecji przedstawił status aplikacji internetowej, zaproponował, jak faktycznie będzie wyglądała gra po jej ukończeniu. Zostaną opracowane nowe szablony, aby umożliwić partnerom zaproponowanie treści związanych z produktami intelektualnymi w formacie odpowiednim dla aplikacji do gier, działanie już trwa w zakresie tłumaczeń i innych mikrooptymalizacji. Pracownicy Idrisi Cultura e Sviluppo zamknęli następnie TPM podsumowując kwestie księgowe, finansowe i zarządcze, proponując przyszłe terminy w celu zapewnienia odpowiedniego zarządzania.
Bucolico Consortium

Uczenie się elastyczności społeczności poprzez komunikację i technologię2020-1-IT02-KA204-079306


Erasmus +

Ten projekt został zrealizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej. Ta strona internetowa i jej zawartość odzwierciedlają jedynie poglądy autorów, a Komisja nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek wykorzystanie informacji na niej zawartych.

Idrisi
Internet Web Solutions
Ad Meritum
IF