• Slide 1

  BUCOLICO

  ΔΗΜΙΟΥΡΓIΑ ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

  ΜΑΘΕΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
 • Slide 2

  ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

  ΨΗΦΙΑΚΟ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

  ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΡΧΑΡΙΟΥΣ ΚΑΙ ΠΙΟ ΕΜΠΕΙΡΟΥΣ

  ΜΑΘΕΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Bucolico Συνεργάτες

Δημιουργία Ανθεκτικότητας στην Κοινότητα μέσω της Επικοινωνίας και της Τεχνολογίας

Η πλατφόρμα BUCOLICO προορίζεται να χρησιμεύσει ως Εικονική Κοινότητα.

Η συμμετοχή των συνεργατών εταίρων είναι καθοριστική για την αύξηση του αντίκτυπου και της αξίας του έργου BUCOLICO. Οι συνεργαζόμενοι εταίροι θα ανταμειφθούν, ως επιβράβευση για τη δέσμευση αυτών και τη συμβολή τους, με την προβολή μέσω όλων των δραστηριοτήτων του έργου (ιδίως στη Διάδοση), την έγκαιρη πρόσβαση στα αποτελέσματα του έργου και την αναφορά στην πλατφόρμα OER.

Image

Arrabal Aid

ARRABAL-AID is a social and non-profit organization. Our , FROM 1992, is to work for full employment and social integration of people, especially the most vulnerable, supporting them through measures and actions to impact on the social environment. We must take good care of all people and taking care of the quality we give in our services, making the person served leave our entity having satisfied their demand.

Image

ASIT

The Asociación al Servicio de la Investigación y la Tecnología (ASIT) / Association for the Service of Research and Technology is a private non-profit association which designs and manages projects related to technology development and local levels since 1989. Since its foundation in 1989, ASIT has fostered the creation and development of numerous innovative business projects. ASIT has also directly managed funding programmes for technology infrastructure, business modernisation, etc.

Image

Epicplatform

The European Platform for International Cohesion (EPIC) is an NGO that was established in Italy in early 2020 to build on the experience of its members coming from various social and educational backgrounds to promote the values of European integration in all its social and economic facets. The core of the association is to promote awareness and ownership of the fundamental concepts of cohesion that stand behind the European Union. EPIC was founded by its members as a grassroot movement to counter the wave of the anti-European sentiment that started afflicting the dream of a United Europe to promote with small but concrete actions the values of European cohesion. The spirit behind EPIC is one of "togetherness" and unity in a particular moment of social distress of the European dream. The purpose of EPIC is hence to promote and instil European values of integration and cohesion. EPIC organises events of awareness among civil society and groups of citizens to provide concrete and valuable examples of the may positive opportunities of the European Union to inspire the population at large and share the values of European integration. The purpose of those activities is to promote engagement among various cohorts of target groups, ranging from youth to seniors.

Image

Fondazione Pietro Barbaro

Fondazione Pietro Barbaro was established in 2009 by members of a historic Sicilian family operating in the maritime transport sector. It promotes environmentally sustainable commercial procedures and the adoption of new technologies for the improvement of maritime traffic, while also being active in the field of education and training. The Foundation also aims to promote Mediterranean culture and to build an open, inclusive space of aggregation for citizenship through social meetings, artistic residences, networking activities with local schools, universities and non-profit organizations.

Image

I.I.S.S Pio La Torre

I.I.S.S. Pio La Torre is one of the main technical and professional secondary schools of Economics, Tourism, Art and Graphics in Palermo, Italy. It is named after the well-known Italian politician Pio La Torre. The school hosts about 1350 students aged between 14 and 18, 250 including teachers, educators, facilitators, technical-scientific and administrative staff. The school also has a large adult learner audience.

Image

IT Solutions for All

IT Solutions For All is a non-profit organization based in Malaga, Spain, that seeks promoting training on ICT technologies (Information and Communication Technologies) for low-skilled people in order to empower them and let them function comfortably in the technological world in which we live. IT Solutions For All wants to spread a genuine love towards new technologies and Internet, as a way to improve the quality and lifestyle of any person. IT Solutions For All �s mission is to provide free technological consulting services and integral solutions in the field of information, communication and management tools to disadvantaged people in order to boost basic IT knowledge in modern technical environments. IT Solutions For All�s vision is achieving short-term sustainable impacts in the fields of Digital Skills and IT solutions, with efficient management of resources, active community participation and the involvement of public institutions. In Malaga, IT Solutions For All carries out different activities to convey the idea of improving quality of lifestyle by using ICT resources.

Image

Liceo Ginnasio di Stato F. Scaduto

The Liceo Ginnasio di Stato "F. Scaduto" is divided into Classical, Human Sciences and Linguistics. The age range of users is between 14 and 19 years old, although the presence of young adults and seniors is quite relevant due to the rich non-formal, creative and cultural activities offered by the Lyceum, mainly for the benefit of the immediate territory. The institute is in fact included in the territorial area of Palermo, specifically in the wide eastern suburbs of the metropolitan area which, despite the countless public and private efforts of recent years, continues to be affected by a strong phenomenon of drop-out, unemployment, absence of proactive cultural aggregative centers.

Image

Tribeka Training Lab

Providing the best work experiences, training courses, workshops and seminars for students and adults, Tribeka is dedicated to bring value into every aspect of training and learning mobility. As partner of schools from all over Europe it has become the best and most successful Spanish work experience provider agency in the education sector. With a professional and committed team, Tribeka ensures consistency and quality, delivering world class services in a professional outstanding standard. As part of ETN International, Tribeka shares and contributes towards a clear vision about the powerful magic behind learning and training in an international environment.

Bucolico Consortium

ΔΗΜΙΟΥΡΓIΑ ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ.2020-1-IT02-KA204-079306


Erasmus +

Αυτό το έργο χρηματοδοτήθηκε με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Αυτός ο ιστότοπος και το περιεχόμενό του αντικατοπτρίζουν μόνο τις απόψεις των συγγραφέων και η Επιτροπή δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν.

Idrisi
Internet Web Solutions
Ad Meritum
IF