• Slide 1

  BUCOLICO

  ΔΗΜΙΟΥΡΓIΑ ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

  ΜΑΘΕΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
 • Slide 2

  ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

  ΨΗΦΙΑΚΟ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

  ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΡΧΑΡΙΟΥΣ ΚΑΙ ΠΙΟ ΕΜΠΕΙΡΟΥΣ

  ΜΑΘΕΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Ψηφιοποίηση για Νέους

Για νέους Ευρωπαίους πολίτες που ενθαρρύνονται και παρακινούνται να ανακαλύψουν, να συλλέξουν ή να παράγουν πολιτιστικά και πολιτισμικά αντικείμενα του νέου τους περιβάλλοντος.

Επιχειρηματικότητα για Νέους

Πρόγραμμα σπουδών για εκπαιδευτές εκπαίδευσης ενηλίκων (εκπαιδευτικοί, χειριστές κλπ.) με ενδείξεις σχετικά με τον διδακτικό σχεδιασμό και τη λειτουργία τέτοιων μέτρων.

DET για Μεγαλύτερους

Μια διαδραστική, πολυλειτουργική ηλεκτρονική πλατφόρμα όπου όλες οι ομάδες μπορούν να έχουν πρόσβαση στα συστατικά του έργου και να αλληλεπιδρούν μέσω συνεργατικών διαδικτυακών εργαλείων και εφαρμογών για κινητές συσκευές για σκοπούς ανταλλαγής πληροφοριών, μάθησης και δικτύωσης.

Πλατφόρμα OER

Μία αυτόνομη βιβλιοθήκη περιεχομένου εκπαίδευσης και κατάρτισης παρουσιάζεται με έναν εύκολο στη χρήση και αποτελεσματικό τρόπο, ώστε οι χρήστες να μπορούν να αξιοποιήσουν στο έπακρο αυτό το εργαλείο.

Εφαρμογή παιχνιδιών

Ένας κόσμος στον οποίο οι παίκτες δημιουργούν τα δικά τους είδωλα, με τα οποία θα βρουν την καλύτερη δυνατή λύση σε σενάρια που βασίζονται στην επιχειρηματικότητα. Το καθένα από αυτά αποτελούν διαφορετικό επίπεδο του παιχνιδιού.

Εγχειρίδιο

Το Εγχειρίδιο BUCOLICO θα παρέχει μια επισκόπηση των ευρημάτων που αντλήθηκαν από τις πρώτες δοκιμές αυτού του νέου προτύπου μάθησης στην Ιταλία, το Βέλγιο, την Πολωνία, την Ισπανία και την Ελλάδα.

Εγχειρίδιο BUCOLICO

Δημιουργία Ανθεκτικότητας στην Κοινότητα μέσω της Επικοινωνίας και της Τεχνολογίας

Ο κύριος στόχος είναι να διευκολύνει τη μεταφορά της έννοιας BUCOLICO σε άλλους οργανισμούς, περιοχές και χώρες. Θα χρησιμεύσει επίσης ως εξαιρετικό εργαλείο ευαισθητοποίησης, ενημέρωσης και διάδοσης.

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Bucolico

Δημιουργία Ανθεκτικότητας στην Κοινότητα μέσω της Επικοινωνίας και της Τεχνολογίας

Παρά τα σημάδια στασιμότητας από τις δύο μεγάλες οικονομίες του ΕΟΧ, τα πιο πρόσφατα διαθέσιμα στοιχεία της Eurostat έδειξαν ότι από τον Δεκέμβριο του 2019 το ποσοστό ανεργίας στην ΕΕ (6,5%) συνέχισε την πτωτική πορεία που ξεκίνησε στην αρχή της σειράς (2000), οριακά και σταθερά υπερβαίνοντας αυτές των ΗΠΑ (4,2%) και της Ιαπωνίας (2,4%) [Eurostat (Φεβρουάριος 2020) Ποσοστά ανεργίας ανά χώρα, ενημέρωση Δεκεμβρίου 2019]. Αυτές οι παραδοχές ισχύουν κατά την έναρξη της πρότασης (Ιαν. 2020), αλλά η έρευνα έδειξε σύντομα ότι το 4/5 του παγκόσμιου εργατικού δυναμικού επηρεάστηκε από την πανδημία Coronavirus το πρώτο τρίμηνο του 2020 και ότι η μεγάλη μείωση του ωραρίου εργασίας μπορεί να επηρεάσει την Ευρώπη (7,8%) στο επόμενο τρίμηνο.

Διαβάστε περισσότερα

Ψηφιακές Δεξιότητες 100%
Δεξιότητες Επιχειρηματικότητας 80%
Ενίσχυση της Απασχολησιμότητας 90%
Αναζωογόνηση της Αγροτικής Οικονομίας 70%

Τελευταία Νέα

ΨΗΦΙΑΚΟ ΕΙΚΟΝΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ BUCOLICO ΜΕ ΜΕΛΕΤΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΣΤΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ

ΨΗΦΙΑΚΟ ΕΙΚΟΝΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ BUCOLICO ΜΕ ΜΕΛΕΤΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΣΤΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ

Το έργο BU.CO.LI.CO - BU (ilding) CO ...

BUCOLICO IO2 - Εκπαιδευτικές Συνεντεύξεις με στόχο να εμπνεύσουν το επιχειρηματικό πνεύμα σε NEETs στις αγροτικές κοινότητες

BUCOLICO IO2 - Εκπαιδευτικές Συνεντεύξεις με στόχο να εμπνεύσουν το επιχειρηματικό πνεύμα σε NEETs στις αγροτικές κοινότητες

Η κοινοπραξία BUCOLICO υπό την καθο ...

Η 4η ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ BUCOLICO ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΑ ΤΟΝ ΜΑΡΤΙΟ ΤΟΥ 2022

Η 4η ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ BUCOLICO ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΑ ΤΟΝ ΜΑΡΤΙΟ ΤΟΥ 2022

Η τέταρτη διακρατική συνάντηση του...

Bucolico Consortium

ΔΗΜΙΟΥΡΓIΑ ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ.2020-1-IT02-KA204-079306


Erasmus +

Αυτό το έργο χρηματοδοτήθηκε με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Αυτός ο ιστότοπος και το περιεχόμενό του αντικατοπτρίζουν μόνο τις απόψεις των συγγραφέων και η Επιτροπή δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν.

Idrisi
Internet Web Solutions
Ad Meritum
IF