• Slide 1

  BUCOLICO

  Uczenie się elastyczności społeczności poprzez komunikację i technologię

  Więcej
 • Slide 2

  PROGRAM SZKOLENIA

  PROGRAM SZKOLENIA UMIEJĘNOŚCI PRZEDSIĘBIORCZYCH I CYFROWYCH

  DLA JUNIORÓW I SENIORÓW

  Więcej

Projekt BUCOLICO

Budowanie elastyczności społeczności poprzez komunikację i technologię

Pomimo oznak stagnacji ze strony dwóch głównych gospodarek EOG, najnowsze dostępne dane Eurostatu wykazały, że jeszcze w grudniu 2019 r. stopa bezrobocia w UE (6,5%) kontynuowała kurs spadkowy, który rozpoczęła początek serii (2000 r.), marginalnie i stabilnie przewyższając stopy bezrobocia w USA (4,2%) i Japonii (2,4%). Eurostat (luty 2020 r.) Unemployment rates by country, December 2019 update]. Założenia te utrzymywały się w czasie, gdy wniosek został zainicjowany (styczeń 2020 r.), ale badania wkrótce wykazały, że 4/5 globalnej siły roboczej zostało dotkniętych pandemią koronawirusa w I kwartale 2020 r., a duże ograniczenie godzin pracy może dotknąć Europę (7,8%) w następnym kwartale.

ZAGADNIENIE TRANSNARODOWE W obrębie Unii różnice w stopie zatrudnienia między krajami i wewnątrz krajów są skrajne, a niekiedy nawet rosną. Szczególnie jeden segment demograficzny, młodzi dorośli w wieku 15-29 lat, uosabia zjawisko NEET, które ma bardzo niepokojące konsekwencje dla struktury społeczno-gospodarczej niektórych krajów południowych i wschodnich.

W tym celu BUCOLICO dąży do rozwiązania problemu strukturalnego, który prawdopodobnie nasili się w wyniku zamknięcia gospodarki światowej, tj. niskiego udziału w sile roboczej wśród marginalnych grup i obszarów, poprzez interwencje w zakresie rozwoju społecznego i lokalnego.

Umiejętności cyfrowe 100%
Umiejętności przedsiębiorcza 80%
Zwiększanie szans na zatrudnienie 90%
Rewitalizacja gospodarki wiejskiej 70%

Bucolico Consortium

Uczenie się elastyczności społeczności poprzez komunikację i technologię2020-1-IT02-KA204-079306


Erasmus +

Ten projekt został zrealizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej. Ta strona internetowa i jej zawartość odzwierciedlają jedynie poglądy autorów, a Komisja nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek wykorzystanie informacji na niej zawartych.

Idrisi
Internet Web Solutions
Ad Meritum
IF