• Slide 1

  BUCOLICO

  Veerkracht van de leergemeenschap door middel van communicatie en technologie

  Leer meer
 • Slide 2

  Curricula voor training

  Curricula voor digitale en ondernemerscompententies

  Voor jongeren en senioren

  Leer meer

Bucolico Project

Veerkracht van de leergemeenschap door middel van communicatie en technologie

Ondanks tekenen van stagnatie in de twee belangrijkste economieën van de EER, toonden de meest recente beschikbare gegevens van Eurostat aan dat het werkloosheidspercentage in de EU (6,5%) nog in december 2019 een neerwaartse koers vertoonde die aan het begin van de reeks (2000) begon, marginaal en stabiel hoger dan die van de VS (4,2%) en Japan (2,4%). [Eurostat (februari 2020) Werkloosheidscijfers per land, update van december 2019]. Deze premissen waren een realiteit op het moment dat het projectvoorstel werd ingediend (januari 2020), maar uit onderzoek bleek al snel dat 4/5 van de wereldwijde beroepsbevolking werd getroffen door de Coronavirus-pandemie in het eerste kwartaal van 2020, en dat de pandemie een grote vermindering van het aantal werkuren gevolgen kan hebben voor Europa. (7,8%) in het volgende kwartaal.

EEN TRANSNATIONALE KWESTIE Binnen de Unie zijn de internationale en intra-nationale verschillen in arbeidsparticipatie extreem en soms zelfs in stijgende lijn. In één demografisch segment in het bijzonder, de jongvolwassenen van 15 tot 29 jaar, waarbinnen het NEET-fenomeen sterk aanwezig is, met zeer verontrustende gevolgen voor het sociaaleconomische weefsel van sommige zuidelijke en oostelijke landen.

Daartoe streeft BUCOLICO ernaar een structureel de problemen aan te pakken, die waarschijnlijk nog zullen toenemen door de blokkering van de wereldeconomie, namelijk een lage arbeidsparticipatie van marginale groepen en gebieden via sociale en lokale ontwikkelingsinterventies.

Digitale vaardigheden 100%
Ondernemingsvaardigheden 80%
Stimuleren van de inzetbaarheid 90%
Revitalisering van plattelandseconomie 70%

Bucolico Consortium

Building Community Resilience through Communication & Technology2020-1-IT02-KA204-079306


Erasmus +

Dit project is gefinancierd met steun van de Europese Commissie. Deze website en de inhoud ervan geven alleen de mening van de auteurs weer, en de Commissie kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor enig gebruik van de informatie op deze website.

Idrisi
Internet Web Solutions
Ad Meritum
IF