• Slide 1

  BUCOLICO

  Veerkracht van de leergemeenschap door middel van communicatie en technologie

  Leer meer
 • Slide 2

  Curricula voor training

  Curricula voor digitale en ondernemerscompententies

  Voor jongeren en senioren

  Leer meer

Bucolico Training

Veerkracht van de leergemeenschap door middel van communicatie en technologie

TDe innovatieve benadering van deze methode is het uitgangspunt om af te stappen van het traditionele creëren van trainingen, waarbij de trainer optreedt als een ex-cathedra-expert en de expertise doorgeeft aan de trainees. De nieuwe aanpak die hier zal worden gehanteerd is dat de trainer een vergadersituatie organiseert met als rolmodel een ervaren ondernemer die met de NEET's zijn ervaringen deelt en tevens de resultaten die bereikt zijn. De trainer begeleidt de deelnemers vervolgens door het proces om hun eigen potentieel te ontdekken en hun eigen toekomst te plannen. De trainer maakt hierbij voor een groot deel gebruik van coachingmethodes. De ervaren ondernemer fungeert als mentor voor toekomstige ondernemers. De verwachte impact op NEET's die aan de training deelnemen, is het ontdekken van hun eigen potentieel en het plannen van hun eigen toekomst. De verwachte impact van trainers is toegang te krijgen tot nieuwe technieken en vormen van trainingen die relevanter zijn voor de uitdagingen van het werken met NEET's. Het overdraagbare potentieel is het vermogen om de opleidingen aan te passen aan jeugdwerk in de sector beroepsonderwijs en -opleiding.

IO1: BUCOLICO JUNIOR DIGITAL CURRICULUM

voor nieuwe Europese burgers die hen aanmoedigt en motiveert om culturele gebruiken uit hun nieuwe leefomgeving te ondekken, te beleven of voort te brengen en deze tentoon te stellen in het BUCOLICO Virtueel Museum, wat al het leermateriaal bevat dat nodig zal zijn voor deze opdrachten. De inhoud zal beschikbaar zijn in de talen van het partnerschap met aanvullende uitleg in het Arabisch en Pashtun in gedrukte vorm, op internet en met mobiele applicaties;

IO2: BUCOLICO JUNIOR ONDERNEMERSCHAP CURRICULUM BUCOLICO

De innovatieve benadering van deze training is om af te stappen van het traditionele manier voor het creëren van trainingen, waarbij de trainer optreedt als een ex-cathedra expert en de expertise doorgeeft aan de trainees. De gehanteerde aanpak in dit project is dat de trainer een vergadersituatie zal creëren waarbij hij een rolmodel zal zijn. Een ervaren ondernemer zal aan de NEET's laten zien en ervaren wat de ondernemer allemaal heeft bereikt. De trainer begeleidt de deelnemers vervolgens door het proces van het erkennen van hun eigen potentieel en het plannen van hun eigen toekomst. De trainer maakt hierbij voor een groot deel gebruik van coachingmethodes. De ervaren ondernemer fungeert hierdoor als mentor voor toekomstige ondernemers. De verwachte impact op NEET's die aan de training deelnemen, is het erkennen van hun eigen potentieel en het plannen van hun eigen toekomst. De verwachte impact voor de trainers is leren gebruiken van nieuwe technieken en vormen van training die relevant zijn voor de uitdagingen van het werken met NEET's. Het overdraagbare potentieel is het vermogen om beroepsonderwijs en -opleidingen aan te passen aan werk in de sector.

IO3: BUCOLICO SENIOR DIGITAAL & ONDERNEMERSCHAPSPAKKET

Een innovatief digitaal en ondernemend opleidingsmodel dat moet worden opgebouwd op basis van de behoeften van volwassenen (30-64) en senioren (+65).

Dit trainingsmodel zal gratis zijn, online, geïnstalleerd op een leerplatform, ontwikkeld door de partners om essentiële informatie, kennis en middelen te verstrekken die nodig zijn voor volwassen instellingspersoneel dat verantwoordelijk is voor de implementatie van de digitale en ondernemende opleidingssector (DET).

Elke partnerorganisatie zal bijdragen aan het creëren van snel aanpasbare, gebruiksvriendelijke professionele materialen die leraren in volwasseneneducatie snel kunnen voorzien van actuele kennis van de snel veranderende wereld. Bovendien zal er voor elke sectie een korte evaluatietest zijn die de stof in die training toetst.

Het doel is om instellingen/scholen voor volwassenenonderwijs in heel Europa in staat te stellen "onafhankelijker" te worden in het creëren van hoogwaardige DET-programma's, toegang te hebben tot een open-source model en de speciale trainingstrajecten te volgen die zijn gecreëerd voor volwassenen (30-64) en senioren ( +65).

Bucolico Consortium

Building Community Resilience through Communication & Technology


Erasmus +

Dit project is gefinancierd met steun van de Europese Commissie. Deze website en de inhoud ervan geven alleen de mening van de auteurs weer, en de Commissie kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor enig gebruik van de informatie op deze website.

Idrisi
Internet Web Solutions
Ad Meritum
IF