• Slide 1

  BUCOLICO

  Uczenie się elastyczności społeczności poprzez komunikację i technologię

  Więcej
 • Slide 2

  PROGRAM SZKOLENIA

  PROGRAM SZKOLENIA UMIEJĘNOŚCI PRZEDSIĘBIORCZYCH I CYFROWYCH

  DLA JUNIORÓW I SENIORÓW

  Więcej

Szkolenie BUCOLICO

Budowanie elastyczności społeczności poprzez komunikację i technologię

Innowacyjne podejście do szkolenia polega tutaj na odejściu od tradycyjnego tworzenia szkoleń, gdzie trener występuje jako ekspert ex cathedra i przekazuje wiedzę fachową uczestnikom szkolenia; podejście, które zostanie tutaj zastosowane polega na tym, że trener doprowadza do sytuacji spotkania: “role model” - doświadczony przedsiębiorca pracuje jako moentor z uczestnikami szkolenia (tzw. NEETs) i pozwala im poznać i doświadczyć tego, czego sam doświadczył i osiągnął. Następnie trener przeprowadza uczestników przez proces rozpoznawania własnego potencjału i planowania własnej przyszłości. Trener wykorzystuje tu w dużym stopniu metody coachingowe. Doświadczony przedsiębiorca pełni rolę mentora dla przyszłych przedsiębiorców.

Oczekiwany wpływ na uczestniczących w szkoleniu to rozpoznanie własnego potencjału i zaplanowanie własnej przyszłości. oczekiwany wpływ trenerów to dostęp do nowych technik i form szkoleniowych, które są bardziej odpowiednie do wyzwań związanych z pracą z ‘NEETs’. Potencjał transferowalności to zdolność dostosowania szkolenia do pracy z młodzieżą w sektorze VET.

IO1: BUCOLICO PROGRAM KSZTAŁCENIA CYFROWEGO MŁODZIEŻY

Dla nowych obywateli Europy, które zachęcają i motywują ich do odkrywania, gromadzenia lub wytwarzania dóbr kultury związanych z ich nowym środowiskiem życia oraz do eksponowania ich w Wirtualnym Muzeum BUCOLICO, zawierające wszystkie materiały dydaktyczne niezbędne do wykonania tych zadań. Materiały te będą dostępne w językach partnerstwa z dodatkowymi wyjaśnieniami w języku arabskim i pasztuńskim w formie drukowanej, w Internecie oraz jako aplikacje mobilne.

IO 2: BUCOLICO PROGRAM UCZENIA SIĘ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI DLA MŁODZIEŻY

Innowacyjne podejście do szkolenia polega tutaj na odejściu od tradycyjnego tworzenia szkoleń, gdzie trener występuje jako ekspert ex cathedra i przekazuje wiedzę fachową uczestnikom szkolenia; podejście, które zostanie tutaj zastosowane polega na tym, że trener doprowadza do sytuacji spotkania: “role model” - doświadczony przedsiębiorca pracuje jako moentor z uczestnikami szkolenia (tzw. NEETs) i pozwala im poznać i doświadczyć tego, czego sam doświadczył i osiągnął. Następnie trener przeprowadza uczestników przez proces rozpoznawania własnego potencjału i planowania własnej przyszłości. Trener wykorzystuje tu w dużym stopniu metody coachingowe. Doświadczony przedsiębiorca pełni rolę mentora dla przyszłych przedsiębiorców.

Oczekiwany wpływ na uczestniczących w szkoleniu to rozpoznanie własnego potencjału i zaplanowanie własnej przyszłości. oczekiwany wpływ trenerów to dostęp do nowych technik i form szkoleniowych, które są bardziej odpowiednie do wyzwań związanych z pracą z ‘NEETs’. Potencjał transferowalności to zdolność dostosowania szkolenia do pracy z młodzieżą w sektorze VET.

IO 3: BUCOLICO PROGRAM KSZTŁCENIA CYFROWEGO I PRZEDSIĘBIORCZOŚCI DLA SENIORÓW

Innowacyjny model szkolenia cyfrowego i przedsiębiorczości, który zostanie zbudowany w oparciu o potrzeby osób dorosłych (wiek 30-64 lat) i seniorów (65+).

Ten model szkoleniowy będzie darmowy, zainstalowany na platformie edukacyjnej online, opracowany przez partnerów w celu zapewnienia niezbędnych informacji, wiedzy i zasobów potrzebnych pracownikom instytucji dla dorosłych odpowiedzialnym za wdrażanie w sectorze szkoleń cyfrowych i w obszarze przedsiębiorczości (DET).

Każda organizacja partnerska przyczyni się do stworzenia szybko adaptowalnych, przyjaznych dla użytkownika profesjonalnych materiałów, które mogą w przystępny sposób dostarczyć dorosłym nauczycielom wiedzę o zmieniającym się świecie. Ponadto, dla każdej sekcji będzie utworzony krótki test oceniający obejmujący materiał z danego szkolenia.

Celem jest umożliwienie instytucjom kształcenia dorosłych/szkołom w całej Europie stanie się bardziej niezależnymi w tworzeniu wysokiej jakości programów DET, mając dostęp do modelu open-source i specjalne ścieżkami szkoleniowymi stworzone dla dorosłych i seniorów.

Bucolico Consortium

Uczenie się elastyczności społeczności poprzez komunikację i technologię


Erasmus +

Ten projekt został zrealizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej. Ta strona internetowa i jej zawartość odzwierciedlają jedynie poglądy autorów, a Komisja nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek wykorzystanie informacji na niej zawartych.

Idrisi
Internet Web Solutions
Ad Meritum
IF